Вход Партьори En   Fr   It   Бг
Проектът за учене през целия живот E-VitiClimate е разработен с цел справяне с  предизвикателствата, които промяната на климата поставя пред европейските винопроизводители.
Промяната на температурите и валежите вече трансформира годишния цикъл и състоянието на европейските лозя. Въздействието на климатичните промени върху производството на вино в Европа е от изключително значение, като се има предвид икономическата, политическата, социалната и културната роля на виното и неговото производство. Винопроизводителите трябва да са запознати с въздействието на климатичните промени върху целия лозарски сектор, както и да приспособяват техниките си в съответствие с тях.


Проектът E-VitiClimate цели да подготви преподаватели и обучаващи по въпроси, свързани с промяната на климата и различните лозарски техники, с цел да подпомогне производителите да се приспособят към промяната на климата. E-VitiClimate осигурява иновационна платформа за подпомагане на поддържането на европейските лозя в най-добро състояние. 
E-VitiClimate съдържа два модула за информиране на технолозите и специалистите относно промяната на климата и нейното въздействие върху лозарството:
  • Модул 1 представя процеса на промяната на климата на глобално ниво, въздействието върху европейските лозя и техники за приспособяване (иригационни техники, генетично адаптиране, ...);
  • Модул 2 описва в детайли необходимото приспособяване към местната екология, съдържа примери и указания.

Факти за проекта

 Демонстрация

Европроджект Уеб сайт © 2012 - Всички права запазени Контакти
Координатор на Проекта:
Жоел Ричард, IFV
coordination@e-viticlimate.eu
Телефон: +33 3 26 54 00 30