Демонстрация
En   Fr   It   Бг
Цели на обучението Цели и задачи Методология Модули и инструменти
Вход Партьори

За достъп до нашия безплатен курс и за да проверите знанията си за новите стратегии за справяне с климатичните промени, натиснете тук!


E-VitiClimate е насочен към обучаващи се лица, ангажирани в производството на вино (директни бенефициенти). Нещо  повече, проектът ще донесе индиректни ползи за хората от сектора на обучението (индиректни бенефициенти).

Идентифицирани са три профила на обучаващи се във връзка с големината на лозята:

  • Лозари в малки лозя: специалист, диплома за средно образование + 2 години опит в лозарството и винарството
  • Лозари в по-големи лозя: Инженер по агрономство, диплома за средно образование + 5 години опит в лозарството и винарството
  • Самостоятелни лозари и винопроизводители: висока степен на образование, но малко познания в лозарството и винарството, диплома за средно образование + 5 години опит в лозарството и винарството

Тези три цели са свързани с директните бенефициенти на проекта E-VitiClimate. Те ще придобият знания и научат нови техники за отглеждане, приспособени към промяната на климата. Това ново знание ще окаже директен ефект върху качеството и устойчивостта на тяхното производство на вино.  

По-високо (2 и 3) и по-ниско (1) образованите целеви групи ще имат различни очаквания от настоящия проект.

  • По-ниско образованите целеви групи са специалисти, работещи в сферата на по-малките лозя. Тяхното желание да учат и се усъвършенстват е ориентирано към конкретни и местни решения.
  • От друга страна, двете целеви групи с по-високо образование могат да са по заинтересувани от получаване на общи познания и разбиране на феномена промяна на климата преди внедряването на нови техники за отглеждане.

4 други профила от целеви групи от сектора на обучение ще извлекат индиректна полза от съдържанието и резултатите на E-VitiClimate. Те са идентифицирани, както следва:

  • Професионални обучаващи (центрове за професионално образование и обучение);
  • Преподаватели в университети (Образование);
  • Специалисти по промяната на климата в лозарството;
  • Консултанти по лозята.

Тези групи и лица са индиректни бенефициенти посредством разпространението на дейностите по проекта E-VitiClimate. Целта на това разпространение и популяризиране е да информира широката публика за съдържанието на обучението и резултатите и заключенията от проекта. И наистина, „обучаващите лица” извън консорциума могат да бъдат заинтересувани от съдържанието на обучението, разработено в рамките на проекта, и от анализа на ефекта на обучението върху обучаващите се.

Европроджект Уеб сайт © 2012 - Всички права запазени