Демонстрация
En   Fr   It   Бг
Партньори Цели Работна програма Резултати
Вход Партьори
E-VitiClimate, чиято основан цел е да осигури качествено обучение относно това как да се поддържат и обработват европейските лозя, независимо от промяната на климата, ще предложи нови инструменти за обучение за специалистите по лозарство и винарство в Европа. Тези инструменти ще дадат възможност за разширяване на винопроизводството навсякъде в Европа.

Втората целева група, след специалистите, към която е насочен настоящият проект, са професионалните центрове за обучение, публичните институции и големите частни фирми, които имат потребност от обучение и постоянно обучение по лозарство и винарство в четирите държави по проекта.

С разработването на уебсайта в дългосрочен план и с неговото редовно актуализиране от всеки един от партньорите E-VitiClimate може да обучи 1000 специалисти навсякъде в Европа в дългосрочен план.

В допълнение E-VitiClimate ще създаде възможност за разпространение и популяризиране на ново поведение и най-добри практики в областта на европейските лозя, адаптирани и приспособени с цел поддържане и развитие на лозарството и винарството независимо от предизвикателствата в резултат на промяната на климата.

С този нов обхват на най-добри практики и обучение бихме могли да очакваме увеличение на броя на специалистите по лозарство и винарство на основание на прехвърляне на мощности и възможности от обичайните страни – винопроизводители към тези, които са разработили практики за производството на вино чрез проекта.
Европроджект Уеб сайт © 2012 - Всички права запазени