Демонстрация
En   Fr   It   Бг
Цели на обучението Цели и задачи Методология Модули и инструменти
Вход Партьори

За достъп до нашия безплатен курс и за да проверите знанията си за новите стратегии за справяне с климатичните промени, натиснете тук!


Три стъпки изграждат методологията на платформата за онлайн обучение.

ПЕДАГОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ

Стъпка 1
Събиране на данни
Стъпка 2
Структура на модулите и концепция на съдържанието
Стъпка 3
Адаптиране на основните слайдове в онлайн интерактивно съдържание


Първа стъпка: Събиране на данни

Първата стъпка е събирането на данни от всички партньори за вече съществуваща информация и източници във връзка с проекта. Действително всеки един от партньорите притежава учебни материали и специфични умения и знания в изследователската му област. Целият този опит и информация, предоставени на разположение на консорциума, ще покрият необходимите умения за създаване на висококачествено съдържание на онлайн обучението по въздействие и ефект на промяната на климата върху техниките за отглеждане на лозя в Европа.

Стъпки 2 и 3 са описани в диаграмата по-горе: Структура на модулите и концепция на съдържанието

Първият модул съдържа определена обща информация с конкретни примери от различните страни: световен обзор на въпроса, наблюденията, извършени през последните 40 години, сценариите от Междуправителствената експертна група за изменението на климата (МГИК), еволюцията на лозарството и винарството, т.н. Той се изготвя от Френския институт по лозарство и винарство (IFV) на основание на материали от изследвания и конференции, които ще бъдат прехвърлени в настоящия проект за трансфер на иновации. От цялата тази информация IFV ще може да изготви и създаде структурата на курса за модул 1. След това Европроджект ще осигури образец за подпомагане на партньорите при разработването на техните слайдове за обучение. В заключение IFV ще бъде отговорен за концепцията на съдържанието на онлайн обучението слайд по слайд, подпомаган от Европроджект при създаването на интерактивна платформа за това обучение. Изпълнението на втория модул ще бъде същото както и за първия, но с конкретно съдържание за всяка страна. 
Предизвикателствата на методологията за онлайн обучение ще се състоят в адаптирането на различните първоначално съществуващи съдържания с цел създаването на хармонизирано педагогическо съдържание за всички страни по платформата за онлайн обучение. Така последната стъпка в създаването на съдържанието на обучението е разработването на среда за онлайн обучение и визуални компоненти; и трансформирането на традиционното учебно съдържание в съдържание за онлайн обучение
Изграждането на онлайн платформа за обучение се различава значително от изготвянето на традиционен текстови курс. Онлайн обучението е отделно, често самостоятелно пътуване, което се нуждае от специфичен педагогически подход и съдържание. В един курс на онлайн обучение, всички аспекти на традиционното обучение в класна стая (инструктор, урок, учебници, др.) трябва да бъдат инкорпорирани в един-единствен резултат, и ето защо изграждането на една платформа за онлайн обучение е пълна с предизвикателства.   
Действително онлайн читателите нямат същото поведение на учене както тези в традиционните мрежи. По-вероятно е те да преглеждат материалите, вместо да ги четат изцяло. Думите не са първият начин за комуникация, визуалният аспект има приоритет. Ето защо съдържанието трябва да бъде опростено, графично и интерактивно. 
В допълнение, с цел да се задържа вниманието на читателя, курсът трябва да създава правилния микс от драматизъм и напрежение. Курсът трябва:

  • Да бъде персонализиран: използвайки първо и второ лице;
  • Да бъде прагматичен: адаптиране на материалите и упражненията към навиците на обучаващия се;

Да бъде в помощ на обучаващия се за „интернализация“ на съдържанието и преживяване на идеите; да накара обучаващия се да разреши въображаема ситуация.

Европроджект Уеб сайт © 2012 - Всички права запазени