Демонстрация
En   Fr   It   Бг
Цели на обучението Цели и задачи Методология Модули и инструменти
Вход Партьори

За достъп до нашия безплатен курс и за да проверите знанията си за новите стратегии за справяне с климатичните промени, натиснете тук!


За проекта E-VitiClimate са били идентифицирани три цели на обучение. Те се състоят от основни цели на обучение, които партньорите възнамеряват да постигнат при разработването на съдържанието на обучението. Съгласно всяка цел са определени учебни задачи (общо 10) за идентифициране на резултатите от обучението. Задачите са както декларативни, така и процедурни. 

Първата цел е да изостри вниманието на студентите към промяната на климата и свързаните с това възникващи проблеми и рискове. Чрез тази цел студентите ще могат да разберат проблемите и прогнозите за промяната на климата на национално и регионално ниво. Те ще имат възможност да усвоят знанията на по-старите държави – винопроизводители, както и да разберат последствията от промяната на климатичните предизвикателства. Ще придобият навика да търсят доброволно и самостоятелно повече информация.

Втората цел е да се помогне на обучаващите се да усвоят нови стратегии за справяне с промяната на климата. Постигането на тази цел ще им даде възможност и способности да приспособяват идеите си към нови ситуации. Първата стъпка е да получат основна информация относно възможни стратегии и да се ориентират към други информационни източници относно подробни стратегии. След това те ще могат да разбират и в резултат да изпълняват новите внедрени стратегии. 

Третата цел е да се помогне на студентите да възприемат нови екологични техники, които не допринасят за промяната на климата. Това е превантивната цел. Тази цел има за задача  да направи обучаващите се способни да идентифицират основните рискове за производството на вино (вода, недостиг, въглероден отпечатък...). Също така всички студенти ще бъдат запознати с устойчивите стратегии, които могат да бъдат използвани: ключови елементи с фокус върху въглеродния отпечатък.
Европроджект Уеб сайт © 2012 - Всички права запазени